Have a Nice Day BV

Algemene Voorwaarden

Alle diensten en/of andere werkzaamheden worden verricht uit hoofde van een overeenkomst van opdracht, gesloten met Have A Nice Day B.V. Hierop zijn de Algemene voorwaarden van toepassing.